صدور خودکار اسناد حسابداری

نرم افزار چـــنکارد

ثبت نام رایگان ورود

با توجه به تعامل زیر سیستم ها با یکدیگر ، چــنکارد اسناد حسابداری فروش روزانه ، خرید و فروش انبار و... را بصورت خودکار صادر مینماید.

چـــنکارد بصورت مجموعه نرم افزار طراحی شده است ، و زیر سیستم ها به اطلاعات یکدیگر دسترسی دارند

بنا بر این نیاز به ثبت اسناد حسابداری بصورت مجزا وجود ندارد زیرا سیستم به اطلاعات فروش روزانه و نیز خرید و فروش انبار دسترسی داشته و اسناد حسابداری را اتوماتیک صادر مینماید
  • صدور سند اتوماتیک حسابداری بر اساس فروش روزانه به تفکیک خالص فروش و مبلغ نقدی صندوق و حسابهای بانک.
  • صدور سند حسابداری خرید انبار ، بر اساس رسید های صادر شده در سیستم انبارداری
  • صدور سند حسابداری فروش انبار ، بر اساس حواله های صادر شده در سیستم انبار داری

امکانات ویژه چـــنکارد برای کسب و کار شما

امکانات ویژه ای که کسب و کار شما را متحول می سازند.

مدیریت آنلاین کاربران

امکان دسترسی صاحبان و مدیران کسب و کار به راحتی به انواع گزارش هاو کنترل فعالیت صندوقدار، سالن کار،تحویل دار ، پیک ،آشپز ، باریستا ، حسابدار ، تنخواه گردان ، انباردار و... را فراهم میکند.

دسترسی ها و تنظیمات

دسترسی به امکانات و تنظیمات کاربردی چـــنکارد ، با هدف ساده سازی و پوشش دهی به نیازهای مختلف شما

حمایت از کاربران

چـــنکارد ، حامی شما در مسیر توسعه فعالیت های تجاری می باشد. در نظر گرفتن نیازهای متنوع کسب و کارها، در کنار پشتیبانی کامل