در چــنکارد امکان استفاده از پیجر و همچنین پیک های بیرون بر وجود دارد

نرم افزار مدیریت کافه و رستوران چــنکارد

ثبت نام رایگان ورود

برای هر سفارشی که ثبت میکنید ، میتوانید شماره پیجر را مشخص نمایید ، همینطور در صورتی که سفارش بیرون بر باشد میتوانید ، Delivery man را انتخاب نمایید .

امکان تعریف پیجر در چـــنکارد

در چــنکارد ، شما میتوانید پیجر ها را در منوی سیستم ، قسمت تنظیمات سیستم تعریف نموده و در زمان ثبت سفارش مشتری ، شماره پیجر را مشخص نمایید.
در زمان آماده شدن سفارش نیز میتوانید ، شماره پیجر را فراخوانی نمایید.


امکان تعریف Delivery man در چــنکارد

در چــنکارد ، پس از انتخاب منوی سیستم در قسمت تنظیمات سیستم وارد شده و تعریف پیک ها را انتخاب نمایید.
در این قسمت شما میتوانید Delivery man ها را تعریف نمایید .
در زمان ثبت سفارش بیرون بر میتوانید Delivery man را انتخاب نمایید .
از این پس شما از طریق گزارشات سیستم میتوانید آمار فعالیت های Delivery man را تحت نظر بگیرید .